Ons bestuur bestaat uit zeven leden. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn er een concertcommissaris, een muziekcommissaris, een PR- en weekendcommissaris en een ledencommissaris. Je bent in principe twee jaar bestuurslid en kunt daarna weer herkozen worden. Tijdens de jaarlijkse ALV in maart kiezen de leden de bestuursleden.

Voorzitter

Doutsen Dijkstra is onze voorzitter. In het orkest speelt zij klarinet en is zij ook de concertmeester. Zij leidt onder andere de bestuursvergaderingen en opent concerten. Ze is het gezicht van de vereniging en houdt de touwtjes in handen. Samen met de rest van het dagelijks bestuur voert Doutsen functioneringsgesprekken met de dirigent en ze springt in waar dat nodig is.

Secretaris

Momenteel is de positie van concertcommissaris vacant. De secretaris verzorgt de digitale en papieren post van het orkest, onderhoudt het contact met onze donateurs en andere partners en ondersteunt de voorzitter waar nodig.

Penningmeester

Eline Santing is onze penningmeester. In het orkest speelt zij klarinet. De penningmeester zorgt voor de financiële kant van de vereniging. Zo int ze de contributies en handelt ze de afrekeningen voor bijvoorbeeld concerten af. Voor de jaarlijkse inzameling van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Grote Clubactie is zij het aanspreekpunt binnen de vereniging.

Concertcommissaris

Momenteel is de positie van concertcommissaris vacant. De zittende concertcommissaris moest vanwege verhuizing naar het buitenland zijn taken helaas neerleggen. De concertcommissaris stuurt de concertcommissie aan. Samen met de commissie bedenkt en organiseert hij of zij concerten voor het orkest en voor ensembles.

Muziekcommissaris

Koos de Munck is onze muziekcommissaris. In het orkest speelt hij de tuba. De muziekcommissaris is de leider van de muziekcommissie. Samen met de commissie en de dirigent besluit hij welke muziek er op de lessenaar komt. Hij zorgt ervoor dat de muziek geleend of gekocht wordt. Ook zorgt hij voor het kopiëren en verspreiden van de muziek onder de leden.

PR- en Weekendcommissaris

Per maart 2020 is Larissa van Westerveld de PR- en weekendcommissaris. De PR-commissaris zorgt ervoor we goed voor de dag komen in de lokale media. Zij is verantwoordelijk voor de website (samen met een webcommissie) en accounts op Facebook, Twitter en Instagram. Samen met de concertcommissie verzorgd zij de PR rondom activiteiten en concerten. Bovendien organiseert ze als weekendcommissaris samen met de weekendcommissie het jaarlijkse repetitieweekend.

Ledencommissaris

Jolanda van Til is onze ledencommissaris. In het orkest speelt zij trompet. De ledencommissaris verwelkomt (potentiële) nieuwe leden en registreert de afzeggingen voor de repetities en concerten. Ook regelt zij (indien nodig) invallers voor concerten. Zij zorgt ervoor dat leden en kaartje krijgen bij bijzondere omstandigheden en zij houdt de statistieken van het repetitiebezoek bij. Ook verzorgt zij alle activiteiten rondom het instrumentenbeheer van de vereniging en de verenigingskleding.

Een update van een foto met onze bestuursleden volgt zo spoedig mogelijk.