Ons bestuur bestaat uit zeven leden. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn er een concertcommissaris, een muziekcommissaris, een PR- en weekendcommissaris en een ledencommissaris. Je bent in principe twee jaar bestuurslid en kunt daarna weer herkozen worden. Tijdens de jaarlijkse ALV in februari/maart kiezen de leden de bestuursleden.

Voorzitter

Tiemo Meijlink is onze voorzitter. In het orkest speelt hij basklarinet. Tiemo leidt onder andere de bestuursvergaderingen en opent concerten. Hij is het gezicht van de vereniging en houdt de touwtjes in handen. Samen met de rest van het dagelijks bestuur voert Tiemo functioneringsgesprekken met de dirigent en hij springt in waar dat nodig is.

Secretaris

Jolanda van Til is onze secretaris. De secretaris verzorgt de digitale en papieren post van het orkest, onderhoudt het contact met onze donateurs en andere partners en ondersteunt de voorzitter waar nodig. In het orkest speelt Jolanda trompet.

Penningmeester

Bart Niemeijer is onze penningmeester. In het orkest speelt hij trompet. De penningmeester zorgt voor de financiële kant van de vereniging. Zo int hij de contributies en handelt hij de afrekeningen voor bijvoorbeeld concerten af. Voor de jaarlijkse inzameling van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Grote Clubactie is hij het aanspreekpunt binnen de vereniging.

Concertcommissaris

Wendy Anker is de concertcommissaris en stuurt in deze rol de concertcommissie aan. Samen met de commissie bedenkt en organiseert zij concerten voor het orkest en voor ensembles. Wendy speelt klarinet in het orkest.

Muziekcommissaris

Koos de Munck is onze muziekcommissaris. In het orkest speelt hij de tuba. De muziekcommissaris is de leider van de muziekcommissie. Samen met de commissie en de dirigent besluit hij welke muziek er op de lessenaar komt. Hij zorgt ervoor dat de muziek geleend of gekocht wordt. Ook zorgt hij voor het kopiëren en verspreiden van de muziek onder de leden.

PR- en Weekendcommissaris

Maurits de Roo is de PR- en weekendcommissaris. De PR-commissaris zorgt ervoor dat we goed voor de dag komen in de lokale media. Hij is verantwoordelijk voor de website (samen met een webcommissie) en accounts op Facebook, Twitter en Instagram. Samen met de concertcommissie verzorgt hij de PR rondom activiteiten en concerten. Bovendien organiseert hij als weekendcommissaris samen met de weekendcommissie het jaarlijkse repetitieweekend. Maurits speelt trompet.

Ledencommissaris

Janneke Grendelman-Beunen is onze ledencommissaris. In het orkest speelt zij saxofoon. De ledencommissaris verwelkomt (potentiële) nieuwe leden en registreert de afzeggingen voor de repetities en concerten. Ook regelt zij (indien nodig) invallers voor concerten. Zij zorgt ervoor dat leden een kaartje krijgen bij bijzondere omstandigheden en zij houdt de statistieken van het repetitiebezoek bij. Ook verzorgt zij alle activiteiten rondom het instrumentenbeheer van de vereniging en de verenigingskleding.

Boven van links naar rechts: Koos, Jolanda, Tiemo, Wendy
Onder van links naar rechts: Janneke, Maurits, Bart